Home Algemeen Geschiedenis Koningen & Keizers Leden Onderdelen Contact

Programma en onderdelen

Programma
Hieronder volgt het programma van het Nederlands Kampioenschap Vrije Hand Wipboomschieten 2014 op zondag 25 mei te Groeningen. Ieder lid van een schuttersvereniging of gilde, kan zich op zondag 25 mei 2014 aanmelden bij het secretariaat van het St. Anthonius & St. Nicolaasgilde te Groeningen om aan het NK deel te nemen

11.00 uur
Opening door de hoofdman en de voorzitter van de Federatie
11.10 uur
Start verkoop schietkaarten en aanvang van de schietwedstrijden
12.30 uur
Einde verkoop en inleveren Viertal/Korpskaarten
14.00 uur
Einde verkoop persoonlijke schietkaarten en inschrijvingen Koningen
15.00 uur
Einde inschieten en start Koning schieten
18.30 uur
Huldiging Nederlands Kampioen Viertal
Huldiging Persoonlijk Nederlands Kampioen en Koning
19.00 uur
Vervolg schietwedstrijden en aansluitend prijsuitreiking
   


Onderdelen en prijzen
Hieronder kunt u zien aan welke onderdelen kan worden deelgenomen. Ook is daarbij te zien welke prijzen te winnen zijn per onderdeel.
 
Nederlands Kampioenschap Viertal
1 beker en 4 medailles
Nederlands Kampioen Vrije Hand
1 beker en 1 medaille
Nederlands Reserve Kampioen Vrije Hand
1 beker
Koning
1 koningskruis
Korps Vrije Hand
10 bekers
Personeel opgelegd
10 bekers
Personeel Vrije Hand
10 bekers


Tarieven
Inschrijfkosten bedragen:
7,50 per deelnemend viertal/korps
2,00 per deelnemende schutter per onderdeel
Koning gratis 
Copyright 2004, Theun de Bruijn ^_^b