Home Algemeen Geschiedenis Koningen & Keizers Leden Onderdelen Contact

Reglement

Het Nederlands Kampioenschap Vrije Hand Wipboomschieten 2014 wordt gehouden onder toezicht van het bestuur van de "Federatie van Scherpschutters 'Op de Wipboom' in Nederland" en de organiserende vereniging. Aan het Nederlands Kampioenschap kan alleen worden deelgenomen door schutters die lid zijn van een vereniging die aangesloten is bij de Federatie.

Er zal worden geschoten volgens de regels van de "Federatie van Scherpschutters 'Op de Wipboom' in Nederland". Dit reglement ligt ter inzage op het secretariaat. Het bestuur van de Federatie en de organiserende vereniging zijn verantwoordelijk voor het verloop van het kampioenschap. Bij eventuele geschillen en als het reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Federatie in overleg met de organiserende vereniging.

Deelname
Elke vereniging kan met meerdere viertallen deelnemen. Een schutter kan maar één keer in een viertal worden ondergebracht. Bij binnenkomst van het schietterrein is elke deelnemer verplicht het schietregister te tekenen en is er de mogelijkheid om het schietpaspoort af te laten stempelen.

Hulpmiddelen
Het gebruik van optische richtmiddelen is verboden. Een normale bril of zonnebril is toegestaan. Uitgangspunt is dat geen vergroting of verkleining van het doel middels het vizier of ander hulpmiddel mag plaatsvinden. Fysische of elektronische richtmiddelen, zoals laserstraalvizieren zijn verboden.

Munitie
Conform het reglement van de Federatie, verstrekt het St. Anthonius & St. Nicolaasgilde de munitie onder de boom waar geschoten wordt. Er wordt geschoten met standaard CCI munitie. Schieten met andere munitie dan verstrekt door het St. Anthonius & St. Nicolaasgilde leidt tot diskwalificatie van de gehele vereniging.

Wetgeving
De geweren moeten steeds met open grendel of blok en met de loop omhoog worden gedragen op het schietterrein. Buiten het schietterrein moet het wapen in een foedraal of koffer zitten. Op het schietterrein is het meenemen van alcoholische dranken niet toegestaan. Personen die onder invloed van alcoholische dranken verkeren en/of zich hinderlijk gedragen en/of anderen uit concentratie brengen en/of zich onsportief gedragen en/of de wedstrijd onnodig vertragen worden uitgesloten van de wedstrijd en worden verzocht het schietterrein te verlaten. Iedere schutter is verplicht verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Verantwoordelijkheid van de schutter
Het bestuur van de Federatie en de organiserende vereniging nemen geen enkele
verantwoording op zich voor ongelukken of schade van welke aard dan ook, door
een der schutters, hetzij door schuld, onvoorzichtigheid of nalatigheid aan derde
toegebracht.

  
Copyright 2004, Theun de Bruijn ^_^b