Home Algemeen Geschiedenis Koningen & Keizers Leden Onderdelen Contact

Groepsfoto’s door de jaren heen  

St. Anthonius en St. Nicolaasgilde Groeningen; Groepsfoto 20091e rij vlnr.: Frans Kusters, Yvonne Jans, Marjon Ermers, Tom van Buitenen, Peerke Gooren, Fons Stam, Maike Ebben, Daniëlle van Bakel, Commandant Marc Peters.
2e rij vlnr.: Carsten Willems, Paul School, Margot Jans, Jeugdkoningin Rianne Jans, Jeugdkoning Jordi van Kessel, Marian Gerrits, Suzan Vloet.
3e rij vlnr.: Jeroen Rouwens, Maik Vloet, Hofdame Jeanne van Kessel, Keizer Rini Peters, Koningin Menta Brakel, Koning Jeroen Kuijpers, Hofdame Lucy Kusters, Bert Willems, Bertie Kuijpers.
4e rij vlnr.: Jan de Vos, Jan Ebben, Jan Loenen, Theo Kuijpers, Marcel de Vos, Alby Jans, Linda Vloet, Robby Willems.
5e rij vlnr.: Peter Gooren, Theo van Kessel, Marco Gerrits, Herman Vervoort, Berni Kusters, Daniël Kuijpers, Erwin Vousten.
6e rij vlnr.: Harm Thijssen, Jac Gerrits, Rob Martens, Sietse Postmus, Patroonheilige Rinus Thijssen, Jan Jans, Marcel Ebben.
7e rij vlnr.: Sjef Versteegen, Tinie Martens, Bram Thijs, Theo van Bree, Sjaak Elbers, Tonny School, Chris Rijnen.
8e rij vlnr.: Gert-Jan de Wijse, Jos Vloet, Thom van Kessel, Geert Rijnen.

St. Anthonius en St. Nicolaasgilde Groeningen; Groepsfoto 20081e rij vlnr. staand/zittend: Frans Kusters, Paul School, Bertie Kuijpers, Margot Jans, Berni Kusters, Yvonne Jans, Marian Gerrits, Maike Ebben.
2e rij vlnr. zittend: Jeugdkoningin Rianne Jans, Jeugdkoning Jordi van Kessel, Koningin Natascha Evers, Koning Jeroen Kuijpers.
3e rij vlnr. staand: Jeroen Rouwens, Bert Willems, Maik Vloet, Hofdame Menta Brakel, Theo Kuijpers, Hofdame Ilke Zegers, Keizer Rini Peters, Linda Vloet, Suzan Vloet, Marjon Ermers, Commandant Marc Peters.
4e rij vlnr. staand: DaniŽl Kuijpers, Jos Vloet, Sjaak Elbers, Marcel de Vos, Robby Willems, Jan Loenen, Beschermheer Karel van Soest, Jan de Vos, Carsten Willems, Tonny School, Sietse Postmus, Jan Schoofs.
5e rij vlnr. staand: Harm Thijssen, Theo van Bree, Alby Jans, Thom van Kessel.
6e rij vlnr. staand: Geert Rijnen, Erwin Vousten, Chris Rijnen, Herman Vervoort, Jan Jans, Jan Ebben, Theo van Kessel, Jac Gerrits, Tinie Martens, Rob Martens, Gert-Jan de Wijse.

St. Anthonius en St. Nicolaasgilde Groeningen; Groepsfoto 20051e rij vlnr. staand/zittend: Robby Willems, Liesbeth School, Yvonne Jans, Thom van Kessel, Margot Jans, Rob Martens, Jeugdkoningin Linsey Gerrits, Rianne Jans, Yvonne Martens, Sjoerd Loenen, Linda Vloet, Carsten Willems, Commandant Sjaak Barten.
2e rij vlnr. staand: Lennart Kolenberg, Suzan Vloet, Jan Ebben, Theo van Kessel, Koning Alby Jans, Keizer Rini Peters, Frans Kusters, Marian Gerrits, Chris Rijnen.
3e rij vlnr. staand: Beschermheer Karel van Soest, Jac Gerrits, Erwin Vousten.
4e rij vlnr. staand: Maike Ebben, Jan Schoofs, Jan de Vos, Hans Gerrits, Theo Kuijpers, Marcel de Vos, Hermy Voermans, Jonas Kolenberg.
5e rij vlnr. staand: Marjon Ermers, Paul School, Bert Willems, Jos Vloet, Berni Kusters, Tonny School, Bertie Kuijpers.
6e rij vlnr. staand: Daniël Kuijpers, Sjaak Elbers, Sjaak Kessels, Rob Barten.
7e rij vlnr. staand: Jeroen Rouwens, Emiel van Kessel, Tinie Martens, Marc Peters, Peter Gooren, Harm Thijssen, Theo van Bree, Geert Rijnen, Jeroen Kuijpers, Maik Vloet.

St. Anthonius en St. Nicolaasgilde Groeningen; Groepsfoto 20011e rij vlnr. knielend: Rob Barten, Chris Elbers, Rob Martens, Susan Martens, Suzan Vloet, Susan Barten, Linda Vloet.
2e rij vlnr. knielend: Marjon Ermers, Aike Jeucken, Jeroen Rouwens, Paul School, Liesbeth School, Daniel Kuijpers, Maaike Thijssen.
1e rij vlnr. staand: Ere-deken Jan Ebben, Frans Kusters, Hofdame Alda School, Koning Theo Kuijpers, Koningin Berti Kuijpers, Beschermheer Odi Bouwmans, Keizer Rini Peters, Hofdame Anja Elbers, Jan Jans, Jeroen Kuijpers, Gertjan de Wijse, Commandant Sjaak Barten.
2e rij vlnr. staand: Jeroen Rijnen, Erwin Vousten, Maik Vloet, Sjaak Elbers, Tonny School, Ere-hoofdman Jan de Vos, Sjef Versteegen, Jac Gerrits, Tinie Martens, Roy Peters Rit.
3e rij vlnr. staand: Hans Gerrits (ongekostumeerd), Sjaak Kessels, Peter Peters-Rit, Niet te herkennen, Theo van Kessel, Theo van Bree, Marcel Ebben, Marcel de Vos.
Laatste rij vlnr. staand: Geert Rijnen, Herman Vervoort, Berni Kusters, Harm Thijssen, Chris Rijnen.

St. Anthonius en St. Nicolaasgilde Groeningen; Groepsfoto 1992

1e rij vlnr.: Agnes Versteegen, Irene Buunen, Severine Kusters, Linda Kusters, Marjon Ermers, Harm Thijssen, Berni Kusters.
2e rij vlnr.: Herman Peeters, Anita Theunissen, Monique Theunissen, Aafke Thijssen, Liesbeth School.
3e rij vlnr.: Beschermheer Hans Dittner, Jeugdkoning Peter Gordijn, Koning Jan Ebben, Ere-hoofdman Bert Janssen, Keizer Rini Peters, Hoofdman Jan de Vos, Frans Kusters.
4e rij vlnr.: Sjef Versteegen, Peter Martens, Theo van Kessel, Aad Wijkhuizen, Jan Jans, Pieter Gerrits, Brendon Beumer, Jos Gerrits, Harry van Sambeek, Jan Schoofs, Toon Winkelmolen, Richard de Vos, Sjaak Barten.
5e rij vlnr.: Tinie Martens, Peter Peters-Rit, Sjaak Elbers, Chris Rijnen, Geert Rijnen, Math Botden, Harrie Cremers, Tonny School, Marcel Ebben.

St. Anthonius en St. Nicolaasgilde Groeningen; Groepsfoto 1982

1e rij vlnr.: Jacky Vervoort, Michel Vervoort, Vincent Vervoort, Gabriël Peeters, Jeugdkoningin Severine Kusters, Tonny Ebben, Marcel Ebben, Peter Theunissen, Pieter Gerrits, Piet Theunissen, Frits van Duijnhoven.
2e rij vlnr.: Patroonheilige Rinus Thijssen, Tweede Deken Harrie Cremers, Hofdame Gerrie Willems, Koningin Annemie Peters, Koning Rini Peters, Hofdame Lucy Kusters , Beschermheer Hub van de Moosdijk, Hoofdman Bert Janssen, Eerste Deken Jan Ebben, Derde Deken Frans Kusters, Commandant Jan de Vos.
3e rij vlnr.: Standaardruiter René Gerrits, Gildemeester Geert Rijnen, Paul Roelofs, Antoon Winkelmolen, Albert Theunissen, Jos Gerrits, Marius Sommers, Theo van Kessel, Tonny School, Jan van Steen.
4e rij vlnr.: Jan Schoofs, Herman Peters, Gildemeester Chris Rijnen, Sjaak Elbers, Sjef Versteegen, Peter Roeffen, Kees Kostermans, Harrie van Sambeek, Cor Rijnen, Tinie Martens.
5e rij: Peter Martens.

St. Anthonius en St. Nicolaasgilde Groeningen; Groepsfoto 1960

Knielend vlnr.: Sjaak Reinders, Jan Pennings, Gerrit v.d. Broek, Frans Kusters.
Voorste rij staand vldnr.: Bert Achten, Harrie Cremers, Nol Lensen, Chris Peters, Piërre Denen, v.d. Heijden, Hen Jans, Paul Denen, Bert Jansen, Bert Verstegen, Tinus Peters, Jo Peters.
Achterste rij staand vlnr.: Paul v. Sambeek, Harrie Fransen, Ton Nissen, M. Jansen, Jan Spee, Harrie van Sambeek, W. Denen, Gerrit Elbers.

St. Anthonius en St. Nicolaasgilde Groeningen; Groepsfoto 1949

1e rij vlnr.: W. Deenen, B. v.d. Heijden, J. Pennings, L. Janssen.
Zittend vlnr.: L. Achten, P. Bouten, M. Winkelmolen, P. v. Sambeek, H. v. Sambeek, M. Pennings, J. Ebben, Th. Achten.
Staande vlnr.: J. Aben, H. Elbers, A. Bouten, A. Lensen, G. Deenen, A. Bardoel, N. Deenen, J. Spee, A. v.d. Heijden, Truus Arts, ?, P. Arts, W. v. Schaijk, N. Deenen, ?, W. Derks, G. Bouten, H. Verhofstad, H. Bardoel, H. Fransen, P. Gooren.
Achter vlnr.: M. Martens, H. Janssen, P. Bouten, P. Deenen, W. Gerrits, A. Achten, H. Deenen, A. Verstegen, J. Hendriks, G. Koenen, G. Aben, M. Roelofs.


 
Copyright 2004, Theun de Bruijn ^_^b