Home Algemeen Geschiedenis Koningen & Keizers Leden Onderdelen Contact

Historische ledenlijst vanaf 1900

Hier ziet u de namen van de gekostumeerde en ongekostumeerde gildebroeders vanaf het jaar 1900.
Bij iedere naam staat aangegeven in welk jaar het lidmaatschap is ingegaan, waar de persoon
woonachtig was en of het lidmaatschap inmiddels is beëindigd.

Pagina 1
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4


 

 
Copyright 2004, Theun de Bruijn ^_^b