Home Algemeen Geschiedenis Koningen & Keizers Leden Onderdelen Contact

Zielboek van het gilde

Hier ziet u de namen van de gestorven gildebroeders zoals weergegeven in het
'Naamboekje van de afgestorvene gildebroeders van den H.Antonius en den H.Nicolaas
te Groeningen'. In het zielboek opgenomen namen worden voorgelezen op 'St.Antoniusdag
en den tweeden Pingsterdag'. Per bladzijde van het oorspronkelijke zielboek kunt u de namen
terugvinden (klik hiervoor op de bladzijdenummers).

Bladzijde 01 t/m 05
Bladzijde 06 t/m 10
Bladzijde 11 t/m 15
Bladzijde 16 t/m 20
Bladzijde 21 t/m 25
Bladzijde 26 t/m 30
Bladzijde 31 t/m 35


Voor meer informatie over het begraven met gilde eer, klikhier


 
Copyright 2004, Theun de Bruijn ^_^b