Home Algemeen Geschiedenis Koningen & Keizers Leden Onderdelen Contact

Het clubgebouw

Reeds in 1996 heeft het toenmalige gildebestuur contacten gelegd met het college van B&W van de gemeente Vierlingsbeek. Dit met de vraag wat de mogelijkheden waren om een nieuw clubgebouw te bouwen bij ons schietterrein op de Maasstraat. De reden voor deze aanvraag was dat de Maas tot twee maal toe bij een overstroming reikte tot in ons oude clubgebouw. Dit had tot gevolg dat het houten gebouw forse schade opliep. Rijkswaterstaat wierp in die tijd hogere dijken op om de maas in toom te houden en er zijn toen diverse gesprekken gevoerd om ons nieuwe gebouw op de dijk te mogen bouwen. Dit leidde onder andere tot het indienen van een bouwtekening, welke aldus in november 1996 aan Rijkswaterstaat en het college van B&W voorgelegd werd. Vervolgens begon een periode van wachten. De Rivierenwet werd bijgesteld en trad in 1997 in werking. Uiteindelijk is het feit dat we voor 1 januari 1997 (inwerkingtreding van Rivierenwet) onze plannen hadden ingediend onze redding geweest. Waren we later geweest dan had het gebouw er nu niet gestaan, omdat we nooit toestemming zouden hebben gekregen. Ook het college van B&W ondersteunde onze plannen met het toezeggen van een subsidie voor de bouw. Na een hele periode van heen en weer gepraat met diverse instanties, fondsen, gemeente en rijkswaterstaat was het dan zo ver.

We konden onze plannen verder vorm gaan geven. In een memorabele extra ingelaste ledenvergadering op 12 april van het jaar 2002 werd unaniem groen licht gegeven voor de bouw door de leden. De onderbouwing op zowel samenwerkings- alswel financieel vlak werd ondersteund en de klus kon beginnen. Er werd flink werk gemaakt van de sponsoring en de vrienden/vriendinnen van het gilde werd in het leven geroepen. Voor de zomervakantie werd begonnen met funderen van het gebouw middels palen. Voor de bouwvakvakantie lag de vloer er al op en op 1 september was het dan zover: de symbolische eerste steenlegging door gildebroeder en oud kantinebeheerder Jan Schoofs. De handen werden hierna flink uit de mouwen gestoken door jong en oud en de bouw vorderde snel. Dit alles in een zeer gemoedelijke sfeer. Nog voor de winter hadden we de dakpannen erop en begon het al ergens op te lijken.

Door de Maas, die begin januari 2003 wederom buiten haar oevers trad, werden we gedwongen eerder als voorzien ons oude gebouw te ontruimen en de intrek in ons nieuwe gebouw te nemen. Echter pas nadat we op symbolische wijze afscheid hadden genomen van het oude gebouw. Vele foto's werden geschoten en daarmee dierbare herinneringen vastgelegd. Vlak na carnaval werd het oude gebouw afgebroken en op 3 mei was dan het moment dat we ons nieuwe gebouw officieel konden openen. Met een prachtige fotocollage, de onthulling van de gedenksteen en een goed bezochte receptie werd deze dag gevierd.
De inzet van onder andere de Financiële en de Bouwcommissie en niet te vergeten de gildebroeders en vrijwilligers was bijzonder te noemen.
Het gebouw wordt geëxploiteerd door de Stichting "De Lêmse Kuul" en we zijn hiermee als gilde in het bezit van een prachtige ruimte waar nog tal van activiteiten georganiseerd kunnen en zullen gaan worden.

 

 
Copyright 2004, Theun de Bruijn ^_^b